jp

cc

ANVR SGR Calamiteitenfonds

ANVR

ANVR-Reisvoorwaarden

Tozai Travel is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De pakketreizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle reizen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor het lezen van de ANVR Reisvoorwaarden. Op het boekingsformulier geeft u aan dat u akkoord gaat met de toepasselijke Tozai- en ANVR voorwaarden.

ANVR-Boekingsvoorwaarden

Voor diensten waarbij Tozai Travel bemiddelt tussen klant en derden (zoals bijvoorbeeld bij losse vliegtickets, autohuur of de Japan Rail Pass) zijn de ANVR-Boekingvoorwaarden van toepassing. Klik hier voor het lezen van de ANVR Boekingsvoorwaarden.

Tozai-Reisvoorwaarden

Graag wijzen we u erop dat Tozai Travel naast de ANVR-voorwaarden haar eigen betalings-, annulerings- en wijzigingsvoorwaarden hanteert. Kijkt u naar de Tozai reisvoorwaarden.

Stichting Garantiefonds Reisgelden:

Tozai Travel oftewel Japan Centrum B.V. (KvK nr. 33205748) is aangesloten bij de SGR. U kunt dit controleren via de SGR website. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Stichting Calamiteitenfonds Reizen

Tozai Travel is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds, vallen de in onze brochures/op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds.
Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren.
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.
Alle details vindt u op de website van het Calamiteitenfonds.